Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

XXI Jesienny Wyścig Rowerowy

  • Ulica: Małe Ciche
  • Gmina/powiat/miejsc.: Poronin
  • Organizator: Szkoła Podstawowa
  • Kod pocztowy: Polska
  • Miejscowość: Małe Ciche

Opis

W niedzielę 2 października zapraszamy wszystkich miłośników kolarstwa do Małego Cichego na XXI Jesienny Wyścig Rowerowy. Wyścig rozpocznie się o godz. 10:30. Jego uczestnicy podzieleni będą na grupy wiekowe od najmłodszych do szóstoklasistów, będą mieli do przejechania, w zależności od grupy, trasę od 150 metrów do około 3 kilometrów.

Dla zwycięzców organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich młodych kolarzy pamiątkowe upominki i dyplomy.

REGULAMIN

1. Organizator: organizatorami wyścigu są: Szkoła Podstawowa w Małem Cichem i Urząd Gminy Poronin.

2. Cel: popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia, ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym.

3. Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i młodsi niezrzeszeni w klubach kolarskich. Zawodnicy startują indywidualnie w następujących grupach wiekowych:
Grupa I: rocznik 2007 i młodsi
Grupa II : rocznik 2005-2006
Grupa III: rocznik 2003-2004
Grupa IV: rocznik 2001-2002
Grupa V: rocznik 1999-2000

4. Warunki uczestnictwa:
– Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się do biura zawodów o godzinie 1100. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku zostaną wykluczeni z wyścigu.
– Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach najpóźniej w dniu zawodów do godziny 11,00.
– Każdy zawodnik obowiązkowo musi być wyposażony w kask ochronny.
– Zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowej rywalizacji oraz nie wykonują poleceń sędziów, w tym sędziego startowego zostaną zdyskwalifikowani. W przypadku grup młodszych dyskwalifikację zawodnika spowodować może również niesportowe zachowanie rodziców.

5. Termin i miejsce zawodów: wyścig odbędzie się 2 października 2011 roku (o 11,00 rozdanie numerów startowych) na ustalonej trasie.

6. Zgłoszenia do udziału w zawodach składać można w terminie do 28 września 2011 roku:
– osobiście: w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Małem Cichem codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 12,00
– telefonicznie: pod numerem telefonu: 0 18/ 20 163 92 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200
– pocztą elektroniczną: na adres szkolaciche@op.pl – najpóźniej do dnia (ogłaszane rokrocznie). Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną jest ważne tylko po potwierdzeniu odbioru.
UWAGA: zgłoszenia dokonane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

7. Wpisowe: każdy zawodnik wnosi opłatę w wysokości 5 zł (najpóźniej w dniu zawodów do godziny 1100).

8. Nagrody: zawodnicy w poszczególnych grupach za miejsca od I do III otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Ponadto dyplomy pamiątkowe za udział otrzymują uczestnicy wyścigu do 6 miejsca. Dla każdego zawodnika przewidziany jest gorący poczęstunek.

9. Uczestnicy wyścigu będący uczniami szkół podstawowych z gminy Poronin dodatkowo są objęci regulaminem współzawodnictwa szkół Gminy Poronin.

10. Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu złych warunków atmosferycznych.

11. Sposób przeprowadzenia wyścigu zostanie podany w dniu zawodów.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

PROGRAM

Organizacja zawodów w dniu 2 października 2011 roku
10.30 – sprawdzenie obecności, odczytanie regulaminu
11.00 – rozdanie numerów startowych
12.00-14.00 – start i przejazd poszczególnych grup wiekowych
13.00-14.30 – poczęstunek dla zawodników wydawany po zwrocie numeru startowego
14.30 – rozdanie dyplomów i nagród

ID Artykułu: 8444e876d31cc8a1

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem