Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

XLIV Sabałowe Bajania Bukowina Tatrzańska

Opis

XLIV Sabałowe Bajania Bukowina Tatrzańska, 11-15 sierpnia 2010 r. Zakopiec serdecznie poleca.
„Sabałowe Bajania” – Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych. Jego głównym celem jest kultywowanie
i popularyzowanie tradycji gawędziarstwa, śpiewu, gry na ludowych instrumentach oraz pielęgnowanie i rozwój tradycyjnej kultury ludowej.

„Sabałowe Bajania” zrodziły się z podhalańskiej tradycji gawędziarstwa, umiłowania tańca, śpiewu, muzyki góralskiej. Nieprzypadkowo więc za swego patrona przyjęły Jana Krzeptowskiego Sabałę. Gawędziarz, pieśniarz ludowy, przyjaciela dra Tytusa Chałubińskiego. Dla współczesnych – symbol dawnej góralszczyzny.

Pierwsze „Sabałowe Bajania” odbyły się w Bukowinie w roku 1967, ale ich pierwowzór sięga końca lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to z inicjatywy miejscowych nauczycieli i społeczników, Michaliny i Franciszka Ćwiżewiczów, organizowano w Kościelisku i Murzasichlu konkursy tańca, śpiewu i muzyki góralskiej.

Początkowo w „Sabałowych Bajaniach” uczestniczyli wyłącznie gawędziarze, ale już w roku 1969 dołączyli do nich instrumentaliści ludowi, a od roku 1974 zostały one wzbogacone i urozmaicone konkursem na mowę starosty weselnego.

Konsekwentnie realizowana formuła konkursu sprawia, że na „Sabałowych Bajaniach” spotykają się najlepsi wykonawcy z całej Polski. I chociaż różnią się strojem, gwarą i muzyką, to łączy ich jedno – umiłowanie tradycji, Ojczyzny i ojcowizny.

Ważnym elementem tego przedsięwzięcia są zajęcia warsztatowe i konsultacje, w ramach których członkowie jury, wybitni etnografowie, etnomuzykolodzy i folkloryści, udzielają uczestnikom cennych rad i wskazówek. Jest to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów.

Od samego początku „Sabałowe Bajania” cieszą się wielkim zainteresowaniem i od lat przyciągają do Bukowiny rzesze zarówno turystów wyczulonych na piękno polskiego folkloru, jak i reprezentantów świata nauki, kultury i polityki.Są przeżyciem kulturalnym dla publiczności, impulsem twórczym dla organizatorów życia kulturalnego oraz samych uczestników, których krąg wciąż się poszerza. W zeszłorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział prawie 1500 uczestników. Doczekały się „Sabałowe Bajania” swoich wiernych sympatyków i widzów, mają stałych uczestników i przyjaciół, wśród których jest coraz więcej młodzieży przejawiającej autentyczne zainteresowanie folklorem i twórczością ludową.

„Sabałowym Bajaniom” towarzyszy cały szereg atrakcji. Są więc zawody strzeleckie, spektakle teatralne w wykonaniu amatorskich zespołów teatralnych, prezentacja kapel ludowych w paradnym przejeździe, degustacja potraw regionalnych, wystawy fotograficzne, koncerty folkowych zespołów rozrywkowych, ogólnopolska wystawa twórczości ludowej, kiermasz sztuki ludowej i oczywiście pełna niespodzianek i tajemniczości „Sabałowa Noc”.

Jesteśmy przekonani, że „Sabałowe Bajania” będące wielkim świętem gwary, śpiewu, tańca, muzyki i sztuki ludowej, organizowane z troską o zachowanie prawdy o kulturze polskiej wsi, nadal będą zaszczepiać przywiązanie do tradycji, a ich kontynuacja będzie świadczyć o pasji, uporze, determinacji w działaniu i potrzebie organizacji tego rodzaju wydarzeń artystycznych.

Niech to, co stanowi o bogactwie i różnorodności naszej kultury narodowej, przetrwa następne pokolenia. Niech wciąż na „Sabałowych Bajaniach” Jan Krzeptowski Sabała, ów niezwykły gawędziarz i muzykant, snuje swoje opowieści ustami tych, którzy tak jak on, nade wszystko umiłował ziemię swoich przodków.

Regulamin:
REGULAMIN
XLIV SABAŁOWYCH BAJAŃ
Ogólnopolskiego Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów,
Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych.
Bukowina Tatrzańska 11 – 15 sierpnia 2010r.
Założenia programowe:
„Sabałowe Bajania”- organizowane są w formie corocznych konkursów, na które składają się:
konkurs gawędziarzy ludowych;
konkurs instrumentalistów ludowych;
konkurs śpiewaków ludowych;
konkurs śpiewu drużbów weselnych, w tym podtatrzańskich pytacy;
konkurs mowy starosty weselnego.
Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji gawędziarstwa, śpiewu i gry na instrumentach ludowych.
Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani będą w jednej z trzech kategorii:
dziecięca – od 10 do 13 lat;
młodzieżowa – od 14 do 18 lat;
dorosła – powyżej 18 lat.
Uczestnik „Sabałowych Bajań” może wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednym konkursie.
„Sabałowe Bajania” są imprezą ogólnopolską, uczestnicy poszczególnych konkursów powinni prezentować wysoki poziom artystyczny, stosowny do rangi imprezy.

I. KONKURS GAWĘDZIARZY LUDOWYCH
§ 1.
Repertuar uczestnika powinien obejmować:
gawędy z przekazu ustnego;
gawędy własnego autorstwa;
gawędy publikowane.
Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednakże pożądanym jest aby odzwierciedlał on stare tradycje.
§ 2.
Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach (z wyjątkiem akordeonu).
§ 3.
Wyklucza się możliwość prezentowania przez uczestników repertuaru z ubiegłorocznego konkursu.
§ 4.
Wszyscy nagrodzeni otrzymują dyplomy uczestnictwa.
Laureatom pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody w postaci:
kategoria dziecięca – nagrody rzeczowe;
kategoria młodzieżowa – małe spinki góralskie i nagrody rzeczowe;
kategoria dorosła – duże spinki góralskie i nagrody pieniężne.
Laureaci drugich i trzecich miejsc w kategorii dorosłej otrzymują także nagrody pieniężne.
Komisja oceniająca może również przyznać nagrodę specjalną im prof. dr. Józefa Bubaka w postaci Wielkiej Spinki Góralskiej dla szczególnie zasłużonego gawędziarza kultywującego gawędę swojego regionu.
Komisja oceniająca może również przyznać nagrodę im. Stanisława Chowańca – Suchowiana w postaci Spinki Góralskiej i nagrody rzeczowej dla jednego z młodych, wyróżniających się gawędziarzy.

§ 5.
Kryteria oceny:
wybór tematu;
zachowanie ludowego charakteru;
czystość gwary;
poprawna dykcja, interpretacja i gest;
ogólny wyraz artystyczny i strój;

§ 6.
Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. Przekroczenie czasu spowoduje obniżenie punktacji.

II. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
§ 1.
Kryteria oceny:
wybór instrumentu;
dobór repertuaru;
zachowanie w grze stylu własnego regionu;
czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu;
ogólny wyraz artystyczny i strój.

§ 2.
Pożądane jest zaprezentowanie starych ludowych instrumentów muzycznych (akordeon wykluczony).
Uczestnik konkursu może zagrać na kilku różnych tradycyjnych instrumentach. Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.
§ 3.
Laureaci otrzymują nagrody jak w konkursie gawędziarzy.
§ 4.
Czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
§ 5.
Ze względu na prestiżowy charakter imprezy początkujący muzykanci nie mogą brać udziału w konkursie. Warunkiem udziału dzieci jest przedstawienie własnych osiągnięć.

III. KONKURS ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH.
§ 1.
A. Soliści
Kryteria oceny:
zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z wiejskim obyczajem;
czystość brzmienia;
ogólny wyraz artystyczny i strój.

B. Grupy śpiewacze
W grupie śpiewaczej nie może występować więcej niż 6 osób. Kryteria oceny jak w pkt. A.
Liczba grup śpiewaczych jest ograniczona – z jednej Gminy może wystąpić tylko jedna grupa śpiewacza. Organizator zastrzega sobie prawo innego typowania grup z terenu Podtatrza.
§ 2.
Śpiewakom nie może przygrywać kapela ani instrumentalista.
§ 3.
Czas wystąpienia śpiewaków nie może przekroczyć 10 min.
§ 4.
Laureaci otrzymują nagrody jak w poprzednich konkursach.

IV. KONKURS ŚPIEWU DRUŻBÓW WESELNYCH I PYTACY
§ 1.
Program występu powinien obejmować pełną rolę i obowiązki drużby w całym przebiegu wesela.
§ 2.
Kryteria oceny:
dobór melodii i tekstu zgodny z regionem;
zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z obyczajem weselnym;
ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty.
§ 3.
Wszyscy nagrodzeni otrzymują dyplomy. Laureaci pierwszych miejsc otrzymują korbace, a nagrodzeni
od pierwszego do trzeciego miejsca także nagrody pieniężne.
§ 4.
Czas prezentacji programu do 15 min.

V. KONKURS MOWY STAROSTY WESELNEGO.
§ 1.
Starostowie weselni prezentują mowy wygłaszane przed błogosławieństwem młodej pary udającej się
do ślubu.
§ 2.
Kryteria oceny:
sposób przebiegu ceremoniału;
zachowanie tradycyjnej obyczajowości;
czystość gwary;
ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty.
§3.
Wszyscy nagrodzeni otrzymują dyplomy. Laureaci pierwszych miejsc otrzymują duże spinki, a nagrodzeni od pierwszego do trzeciego miejsca także nagrody pieniężne.
§ 4.
Czas trwania prezentacji do 10 min.

Uwaga !
1.Wszyscy uczestnicy muszą być delegowani przez Wojewódzkie lub Regionalne Ośrodki Kultury, które potwierdzą ich poziom pieczęcią instytucji na karcie zgłoszenia (dotyczy to przede wszystkim grup śpiewaczych). W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do przesłuchania. Organizator może ograniczyć liczbę uczestników w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.
2.Laureaci pierwszych miejsc z ubiegłorocznych „Sabałowych Bajań” mogą wystąpić
w tegorocznym konkursie pod warunkiem, że będzie to inna konkurencja od tej,
w której otrzymali I nagrodę.
3. Po uzgodnieniu z organizatorami uczestnicy „Sabałowych Bajań” oprócz występu konkursowego mogą być proszeni o dodatkową prezentację.
4.Koszty podróży uczestnikom imprezy pokrywają instytucje delegujące. Organizatorzy zapewniają jeden posiłek. W wyjątkowych przypadkach organizatorzy służą pomocą
w rezerwacji noclegów.
5.Laureaci powinni osobiście odebrać w Domu Ludowym przyznane przez Komisję oceniającą nagrody. Na uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników laureaci proszeni są o przybycie w strojach regionalnych.
6.Organizator nie wysyła nagród rzeczowych. Nagrody nieodebrane do dnia 30.11.2010r. przechodzą na własność Organizatora.
7.Warunkiem uczestnictwa w „Sabałowych Bajaniach” jest nadesłanie na adres organizatorów karty zgłoszenia, potwierdzonej przez wymienione wcześniej ośrodki kultury. Termin nadsyłania zgłoszeń do wszystkich konkursów upływa 06.08.2010r.
8.Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora.

Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
ul. Kościuszki 87
34 – 530 Bukowina Tatrzańska
tel./ fax 18/ 20 – 77 – 221
e-mail: biuro@domludowy.pl
www.domludowy.pl

informacja z Domu Ludowego z Bukowiny Tatrzańskiej.

ID Artykułu: 477500d4b3675930

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem