Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

51 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Wystawa IX konkursu Zabytki Architektury Podhala

Opis

7 listopada została otwarta wystawa pokonkursowa w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym TPN przy ulicy Chałubińskiego w Zakopanem.
Poniżej przedstawiamy protokół z konkursu a do obejrzenia relacji i zdjęć odsyłamy do serwisu Watra.pl

Na konkurs nadesłano ogółem 160 prac z następujących placówek: TCKiS „ Jutrzenka”
Zakopane ( 37 prac ), Świetlica „ Promyczkowo” Zakopane, Gimnazjum Specjalne Zakopane,
Katolicka Szkoła Podstawowa Zakopane, Powiatowy MDK Nowy Targ, SP nr 4 Zakopane,
Gimnazjum nr 2 Zakopane, SP nr 5 Zakopane.
Prace oceniała Komisja w składzie :
pan Krzysztof Jędrzejowski- dyrektor TCKiS „ Jutrzenka”
pani Agata Nowakowska -Wolak – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
pani Zofia Król – Łęgowska – Starostwo Powiatu Tatrzańskiego
pani Julita Opalach – Muzeum Tatrzańskie
pan Paweł Szczepanik – Tatrzański Park Narodowy
pan Rafał Gratkowski- Tygodnik Podhalański
pani Barbara Mróz – TCKiS „ Jutrzenka”
pani Hanna Topa- TCKiS „ Jutrzenka”
Konkurs odbywał się w 5 kategoriach plastycznych: ceramika, malarstwo na szkle,
malarstwo na papierze, grafika i rysunek. w trzech kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8 -11
lat i 12-15 lat.
Komisja przyznała: 50 nagród, 28 wyróŜnień i 41 nominacji do wystawy.
Zwycięzców doprowadziło do sukcesu 14 instruktorów z 8 placówek szkolnych i
wychowawczych.
Członkowie komisji przyznali 2 nagrody Grand Prix: oraz 5 nagród specjalnych od instytucji,
lub stowarzyszeń, które reprezentowali : 2 nagrody Burmistrza Zakopanego , TPN,
Muzeum Tatrzańskie, TOnZ
CERAMIKA:
GRAND PRIX
1. Katarzyna Popławska lat 11 instr. Urszula Suchorab TCKi S „ Jutrzenka”
2. Michał Broś lat 15 „ „
I NAGRODA
nagrody Burmistrza
1. Magda Karcz lat 7 instr. Hanna Topa „
2. Ela Błaszyńska lat 13 instr. Urszula Suchorab TCKi S „ Jutrzenka”
3. Martyna Sikora lat 12
nagroda specjalna TOnZ
1. Zuzanna Lebda lat 7 instr. Urszula Suchorab TCKiS „ Jutrzenka”
2
II NAGRODA
1. Klaudia Mateja lat 11 instr. Ula Suchorab „
2. Paweł Jarzyna lat 7 „ „
3.Andrzej Słowik lat 8 „ „
4. Mia Wróblewska lat 12 instr. Hanna Topa „
III NAGRODA
1. Natalia Kowalczyk lat 10 instr. Ula Suchorab „
2. Zuzanna Smereczyńska lat 11 instr. Hanna Topa „
WYRÓśNIENIE:
1. Patrycja Rodziewicz lat 12 instr. Ula Suchorab „
WYSTAWA :
1. Sara Cichoń lat 7 instr. Hanna Topa „
2. Mela Wróblewska lat 10 „ „
cd. wystawa
3. Jagoda Kuźniar lat 7 instr. Hanna Topa TCKiS „ Jutrzenka”
4. Kornelia Kucharska lat 10 „
5. Zuzanna Lebda lat 7 instr. Ula Suchorab „
6. Beata Ślęczka lat 8 „ „
7. Aleksandra Chrobak lat 14 „ „
MALARSTWO NA SZKLE :
I MIEJSCE:
1. Zuzanna Bąk lat 10 instr. Ewa Mazuś „
II MIEJSCE :
1. Natalia Kowalczyk lat 10 instr.Ula Suchorab „
III MIEJSCE:
1. Karolina Roj Gąsienica lat 8 instr. Ewa Mazuś „
WYRÓśNIENIA:
1. Kasia Krzyściak lat 11 instr.Ula Suchorab „
2. Anna Włoch lat 9 „ „
3. Agata Dudek lat 14 instr. Joanna Strączek Gimnazjum ZSO Zakopane
GRAFIKA:
KATEGORIA WIEKOWA od 8-11 lat
I NAGRODA
1. Pola Zborowska lat 11 instr. Maria MroŜek PMDK Nowy Targ
2. Agnieszka Krzystyniak lat 11 „ „
II NAGRODA
1. Pola Zborowska lat 11 „ „
3
III NAGRODA
1. Ksenia Sięka lat 9 „ „
2. Pola Zborowska lat11 „ „
KATEGORIA WIEKOWA od 12-15 lat
I NAGRODA
1. Kasia Bryniczka lat 13 „ „
II NAGRODA
1. Agnieszka Solecka lat 14 „ „
2. Paulina Magierska lat 15 (2 prace) „ „
III NAGRODA
1. Aleksandra Guzik lat 13 „
2. Emilia Prusak lat 13 „
KATEGORIA WIEKOWA od 16 lat
I NAGRODA
1. Iwona Gach lat 16 „ „
MALARSTWO NA PAPIERZE :
KATEGORIA WIEKOWA do 7 lat
I NAGRODA:
1. Wiktoria Bykowska lat 7 instr. Anna Stawarz SP nr 5 Zakopane
II NAGRODA:
1. Małgorzata Stępień lat 7 „ „
III NAGRODA:
1. Kasia Grzesiak lat 6 instr. Małgorzata Grzesiak świetlica „ Promyczkowo ”
KATEGORIA WIEKOWA od 8 do 11 lat
I NAGRODA :
1. Klaudia Porzuczek lat 11 instr. Renata Jóźwiak Katolicka SP Zakopane
II NAGRODA
1. Joanna Zimna lat 11 instr. Anna Stawarz SP nr 5 Zakopane
III NAGRODA
1. Łukasz MroŜek lat 11 instr. Maria MroŜek PMDK Nowy Targ
4
KATEGORIA WIEKOWA od 12 do 15 lat
NAGRODA TPN
1. Magdalena Nowak Trzos lat 15 instr. Joanna Strączek Gimnazjum ZSO Z-ne
I NAGRODA:
1. Agata Popieluch lat 15 „ „
II NAGRODA
1.Klaudia Porzuczek lat 12 instr. Renata Jóźwiak Katolicka SP
III NAGRODA
1. Katarzyna Bąk lat 15 instr. Joanna Strączek Gimnazjum ZSO Z-ne
RYSUNEK :
KATEGORIA WIEKOWA do 7 lat
I MIEJSCE:
1. Kamila Fryźlewicz lat 7 instr. Maria MroŜek PMDK Nowy Targ
II MIEJSCE :
1. Jagoda Kuźniar lat 7 instr.Hanna Topa TCKiS „ Jutrzenka”
III MIEJSCE :
1. Sara Cichoń lat 7 „ „
KATEGORIA WIEKOWA od 8 do 11 lat
NAGRODA MUZEUM TATRZAŃSKIEGO
1 Paweł Młynarczyk lat 9 instr. Maria Podobińska TCKi S „ Jutrzenka”
I NAGRODA ZA ZESTAW PRAC
1. Paweł Młynarczyk lat 9 ( 4 prace) „

II NAGRODA
1. Jan MroŜek lat 9 instr. Maria MroŜek PMDK Nowy Targ
III NAGRODA
1. Norbert Sipos lat 10 instr. Anna Stawarz SP nr 5 Zakopane
KATEGORIA WIEKOWA od 12 do 15 lat
I NAGRODA:
1. Renata Palka lat 13 instr. Joanna Strączek Gimnazjum ZSO Z-ne
II NAGRODA
1. Andrzej Frączysty lat 13 „ „
2. Kamila Cikowska lat 15 „ „
5
III NAGRODA
1. Karolina Dynowska lat 12 instr.Anna Stawarz SP nr 5 Zakopane
KATEGORIA WIEKOWA powyŜej 15 lat
I NAGRODA:
1. Konrad Bachleda lat 17 instr. Anna Szewczyk TCKiS „ Jutrzenka” Z-ne
2. Magdalena Tatar lat 17 „ „
II NAGRODA
1. Paulina Sikora lat 16 „ „
III NAGRODA
1. Urszula Nowak lat 18 „ „
WYRÓśNIENIA
MALARSTWO NA PAPIERZE:
1. Mateusz Dudzik lat 13 nauczyciel A. Stawarz SP 5
2. Krzysztof Pawlikowski lat 13 „
3. Alan Bałasz lat 13 „
4. Magdalena Stępień lat „
5. Patrycja Galica lat 10 „
6. Aleksandra Całka lat 10 „
7. Anna Gabryś lat 11 „
8. Aleksandra Gabryś lat 11 „
9. Jakub Kralka lat 8 „
10. Patrycja Galica lat 7 „
11. Magdalena Karcz lat 7 „
12. Natalia Śpiewak lat 8 instr.MGrzesiak świetlica Promyczkowo
13. Izabela Roczkowska lat 7 „
14. Hela Rząsa lat 7 instr.H.Włodarczyk „ „
15. Katarzyna Mrozek lat 14 instr.M.MroŜek PMDK Nowy Targ
16. Maria Bal lat 7 „
17. Tomasz Tylka lat 16 naucz.J.Strączek Gimnazjum nr 3
18. Marek RóŜak lat 13 nauczyciel J.Strączek Gimnazjum nr 2
19. Joanna Kowal lat 15 „
20. Nina Kozłowska lat 15 nauczyciel J.Strączek Gimnazjum w ZSO Z-ne
21. Joanna Palka lat 14 „
22. Agniezska Bukowska lat 7 instr.M.Podobińska TCKiS „Jutrzenka”
23. Madzia Bukowska lat 5 „
24. Małgorzata Stachoń lat 16 instr.A.Szewczyk TCKiS „Jutrzenka”
WYSTAWA
1. Patrycja Brosz lat 10 instr,>M.Grzesiak świetlica Promyczkowo
2. Sandra Śpiewak lat 9 „
3. Łucja Stachowska lat 8 „
4. Franciszek Rząsa lat 9 świetlica Promyczkowa instr.B.Solańska
6
5. Ewa DoleŜuchowicz lat 9 „
6. Jacek Lasiak lat 11 „ instr.M.Lasiak
7. Anna Ostrowska lat 11 naucz.R.Jóźwiak Katolicka Szkoła Podstawowa
8. Kuba Lasyk lat 12 „
9. Monika Wydra lat 12 „
10. Julia Gusiew lat 12 „
11. Maria Błęka lat 12 „
12. Hanna Gąsienica Mracielnik lat 9 naucz.A.Stawarz SP 5
13. Dagmara Rataj lat 12 „
14. Kamil Olchawa lat 13 „
15. Justyna Mańko lat 10 „
16. Karolina Kukuc lat 10 naucz.J.Strączek SP 4
17. Andrzej Galica lat 9 naucz.St.Budz SP 4
18. Damian Lisiecki lat 14 naucz.J.Sttrączek Gimnazjum nr 2
19. Edyta Pawlikowska lat 13 „
20. Renata Strączek lat 14 „
21. Edyta Pawlikowska lat 13 „ Gimnazjum nr 3
22. Sara Gładoch lat 13 „ „
23. Stanisław Malacina lat 16 „ „
24. Karolina Kadłub lat 14 „ Gimnazjum w ZSO
25. Ewa Świerk lat 14 naucz,R,Jóźwiak Gimnazjum Specjalne
26. Darek Kamiński lat16 „
27. Barbara Rzadkosz lat 14 „
28. Andrzej Bzdyk lat 14 „
29. Łukasz Pabin lat 14 „
30. Adam Podwika lat 13 „
31. Agata Łaciak lat 15 „
32. Zosia Bzdyk lat 14 „
33. Paulina Kos lat 14 „
34. Martyna Sikora lat 12 instr.H.Topa TCKiS „Jutrzenka”

ID Artykułu: brak

Brak Tagów

3,360 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Popularne Ogłoszenia Ogółem

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia