Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Vi Puchar Zakopanego w narciarstwie alpiejskim

Wymień piec, póki są dotacje

  • Gmina/powiat/miejsc.: Zakopane
  • Miejscowość: Zakopane
  • Nadesłane: Anna Karpiel-Semberecka
  • Opublikował: Robert Urbański/Zakopiec
Wymień piec, póki są dotacje

Opis

Informacja prasowa
Zakopane, 8 listopada 2016 r.

Wymień piec, póki są dotacje

W listopadzie rozpoczęła się organizowana przez Urząd Miasta Zakopane akcja, która ma zachęcić mieszkańców, by wymienili stare piece węglowe na nowoczesne i ekologiczne źródła ogrzewania. Zainteresowani będą mogli w sumie dostać do 14 tys. dofinansowania ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zapowiedział mocne działania i zaangażowanie nie tylko w kampanię informacyjno-edukacyjną, ale także dodatkowe formy wsparcia dla mieszkańców z budżetu miasta.

Początkiem 2017 roku Zakopane będzie mogło wystąpić o 7 mln zł na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania takie jak geotermia, gaz i biomasa oraz o 1,7 mln zł na piece 5 klasy w rejonach miasta będących poza zasięgiem sieci. Przewiduję się, że kwoty te w latach 2017-2020 pozwolą wymienić około 750 kotłów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego beneficjenta to 8 tys. zł na wymianę pieca oraz 6 tys. zł na wymianę instalacji. Nowością jest możliwość udziału w programie osób prowadzących w swoim budynku działalność gospodarczą.

– Bez pomocy z zewnątrz samorządy nie są w stanie same działać w kierunku poprawy jakości powietrza. My zdajemy sobie sprawę jak wielkie znaczenie dla Zakopanego ma rozpoczynający się w Małopolsce program wymiany pieców, dlatego przygotowaliśmy dwufazowe działanie, dołączając wsparcie miasta dla jego beneficjentów. Rok 2017 będzie pod tym względem przełomowy – podkreśla Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, zapowiadając intensywną kampanię edukacyjną, która ma przekonać mieszkańców, by nie szkodzili sami sobie i swoim rodzinom. W planach na 2017 rok znalazły się także konkretne działania. – Idziemy jeszcze dalej. Przygotowujemy obecnie także uchwałę, by wymianę pieców wesprzeć dodatkowo z budżetu miasta kwotą 3-3,5 mln złotych. Liczymy, że w ten sposób zachęcimy większą liczbę mieszkańców. Kwota, którą z tych środków będzie mógł otrzymać każdy beneficjent, to maksymalnie około 4 tys. zł. Koszty wymiany zostaną więc pokryte w 100% łącznie przez dotację z Urzędu Marszałkowskiego i miasta. Jest to jedyna okazja na to, by dostać tak duże dofinansowanie – przekonuje Burmistrz.

Ponadto przygotowana na najbliższą sesję Rady Miasta uchwała ma dzięki preferencyjnym stawkom podatku od środków transportu, niższym nawet o 75%, zachęcić przedsiębiorców do wymiany pojazdów na nowsze i ekologiczne. Są także dalsze plany i pomysły, by działaniom miasta i jego mieszkańców wyznaczyć zdecydowany proekologiczny kierunek. – Dodatkową zachętą może być także obniżenie podatków od nieruchomości dla domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność, a które korzystają z preferowanych przez nas nowoczesnych i ekologicznych źródeł ogrzewania. Pracujemy nad takim rozwiązaniem, musimy to jednak zbilansować z budżetem miasta – informuje Leszek Dorula.

Spotkania i ankiety w dzielnicach

Właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane będą mogli starać się o dofinansowanie na wymianę starego pieca węglowego na geotermię, kocioł gazowy, pompę ciepła lub – w miejscach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej – na ekologiczny kocioł 5 klasy na biomasę (np. pelet) lub na węgiel. Wysokość dofinansowania może dojść do 8 000 zł na wymianę pieca (350 zł na każdy kilowat nowego kotła) i – jeśli będzie taka potrzeba – do 6 000 zł na wymianę instalacji (80 zł na każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni). Potrzebna moc instalowanego źródła ciepła zostanie określona podczas bezpłatnego audytu energetycznego.

W ramach kampanii w różnych dzielnicach Zakopanego odbędzie się kilkanaście spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli z pomocą specjalistów wypełnić ankietę. Jest ona wstępną deklaracją chęci skorzystania z dotacji. Osoby, które zadeklarują chęć wymiany pieca, będą miały pierwszeństwo w pozyskaniu środków. Ankietę można również pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta. Termin złożenia wypełnionej ankiety mija 16 grudnia 2016 r.

Eko-doradca

Kampania „Wymień piec, póki są dotacje” jest pierwszym zadaniem, w którym bierze udział eko-doradca. To nowe stanowisko w zakopiańskim Urzędzie Miasta – finansowane z wojewódzkiego i unijnego programu Life – z początkiem listopada objął Krzysztof Topór-Huciański. Jak wskazuje nazwa, eko-doradca ma przede wszystkim służyć radą i pomocą mieszkańcom, którzy chcą w ekologiczny sposób ogrzewać swoje domy. Do jego zadań będzie też należało edukowanie, dlaczego warto zadbać o czyste powietrze i jak zanieczyszczenia pochodzące z palenia złej jakości węgla, miału, a nawet śmieci w przestarzałych kotłach wpływają na zdrowie. – Sejmik województwa małopolskiego pracuje nad wprowadzeniem zakazu palenia w starych piecach węglowych już od najbliższego roku. Gdy w całej Małopolsce taki zakaz wejdzie w życie, właściciele tzw. kopciuchów będą musieli na własny koszt zmienić sposób ogrzewania na ekologiczny. Dlatego warto teraz skorzystać z dotacji – zachęca Krzysztof Topór-Huciański.

Szczegółowe informacje o kampanii na stronie www.zakopane.eu/piece oraz pod numerem telefonu 18 20 20 497.

ID Artykułu: 31958285b1142032

Brak Tagów

  

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem