Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

V MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

  • Gmina/powiat/miejsc.: Zakopane
  • Organizator: TARPiK
  • Miejscowość: Zakopane
  • Nadesłane: Ewa Czamańska/TARPiK
  • Opublikował: Robert Urbański
V MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

Opis

V MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

Rozwój regionalny w regionach górskich
PATRONAT HONOROWY Elżbieta Bieńkowska

b. Wicepremier RP,
b. Minister Infrastruktury i Rozwoju,
Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego,
przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw

13-15 października 2014 r. Zakopane

Międzynarodowe Forum Górskie jest konferencją prężnie rozwijającą się, która z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników z kraju i zagranicy.
W konferencji biorą udział przedstawiciele ze środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy oraz specjaliści z wielu dziedzin. Spójny wizerunek regionu górskiego przyczynia się do zwiększenia świadomości potencjalnych odbiorców, prezentując atrakcyjną i innowacyjną przestrzeń turystyczno-kulturową.
Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest zacieśnianie współpracy na obszarach górskich, wspieranie transferu wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej
Góry to miejsce majestatyczne, bliższe niebu, otwarte na nowe horyzonty – są symbolem sukcesu, ale także ciężkiej pracy w drodze na szczyt.
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury od paru lat dzięki organizacji Międzynarodowego Forum Górskiego kreuje nowe spojrzenie na góry jako miejsca życia i sukcesu.
Istotnym elementem jest współpraca regionalna i ponadregionalna, która ma na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, mających wpływ na jakość usług turystycznych, promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, ochronę środowiska, edukację oraz tętniącą życiem tradycję obszarów górskich.
Celem tegorocznej konferencji będzie wprowadzenie ciekawej ścieżki tematycznej, poświęconej „ Rozwojowi regionalnemu w regionach górskich” – The Mountain in the Regional Development”.
Omówione zostaną zagadnienia mające wpływ na społeczność zamieszkującą tereny górskie i ich aktywność w poszczególnych dziedzinach życia.
Regiony górskie to obszary o wyjątkowych walorach krajobrazowych, spełniające ważną społeczną rolę turystyczną i wypoczynkową.
Posiadając jednocześnie cenne zasoby środowiskowe podkreślające – wysoką jakości obszarów górskich.
Tegoroczna jubileuszowa konferencja pozwoli na omówienie zagadnień związanych regionalnym rozwojem terenów górskich, obecnym stanem i perspektywami mającymi wpływ na ożywienie regionów górskich.
Projekt pozwala wzmocnić współpracę w terenach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych.
Międzynarodowa promocja będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie.

Program V Forum Górskiego

[mudslide:picasa,0,biuro@zakopiec.info,6069694572889634721]

ID Artykułu: 492542d771b7dfdd

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem