Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Vi Puchar Zakopanego w narciarstwie alpiejskim

TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE

  • Gmina/powiat/miejsc.: Nowy Targ
  • Nadesłane: Bogusława Długosz
  • Opublikował: Robert Urbański
TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE

Opis

TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE
PROPOZYCJE ZAWODÓW
1. Organizatorzy: Stadnina Koni DWORNA
2. Termin: 16 sierpnia 2015 r.
3. Adres: Stadnina Koni *Dworna* Rogoźnik 86, 34-471 Ludźmierz
4. Termin zgłoszeń: do 12 sierpnia 2015 r.
5. Planowany program zawodów:
Godz. 12.30 -Konkurs nr 1 – kl.LL 50 cm – zwykły Dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkursu Godz. 14.00 -Konkurs nr 2 – kl.LL 70 cm – dokładności z rozgrywką Dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkursu Godz. 15.30 -Konkurs nr 3 – kl.LL 80 cm – zwykły Dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkursu Godz. 17.30 -Konkurs nr 4 – kl.L 100 cm – dokładności z rozgrywką Dekoracja zwycięzców po zakończeniu konkursu
6. Dane do zgłoszeń: e- mail: stadnina-dworna@wp.pl
lub telefonicznie: 609 820 347
7. Dodatkowe informacje: Jan Bobek tel. 609 820 347 oraz na stronie www.stadnina-dworna.pl
8. Komisja Sędziowska:
o Sędzia główny – Emilia Bożańska
o Sędzia – Aleksandra Czajka
o Sędzia – Janusz Wójtowicz
Biuro zawodów – Aleksandra Czajka
9. Warunki techniczne: Parcours – podłoże trawiaste 50×70 Rozprężalnia – podłoże trawiaste 50×70
10. Nagrody:
 Pamiątkowe flots dla uczestników rundy honorowej
 dla zwycięzców puchary i cenne nagrody m.in. w postaci sprzętu jeździeckiego
11. Sprawy organizacyjne: Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z regulaminem (poniżej). Konkursy będą rozgrywane według Regulaminu Skoków Przez Przeszkody. Zawodnicy nieposiadający wymaganych i aktualnych dokumentów nie będą dopuszczeni do startu. Sprawdzanie dokumentów w dniu 16.08.15 w godzinach 9-10.30 Wywieszenie list startowych godz. 11.30 Początek konkursów godz. 12.30 Opłaty za udział w zawodach: Opłata organizacyjna za start w zawodach wynosi 20 zł/ 1 przejazd . Opłata za zgłoszenie po terminie wynosi 30 zł/1 przejazd. boks w stajniach 50zł /doba – liczba boksów ograniczona- decyduje kolejność rezerwacji Stajnie przygotowane od dnia 15 sierpnia 2015 r. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu za zgodą Sędziego po wniesieniu opłaty 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy). Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Na terenie Stadniny jest możliwość nabycia słomy i siana. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń. Zawody mogą zostać odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych koni lub fatalne warunki pogodowe. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i chorób zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów. Wyżywienie we własnym zakresie – dostępne na terenie Stadniny. Rezerwacja miejsc noclegowych również we własnym zakresie na terenie
Stadniny pod nr tel. 609 820 347
12. REGULAMIN
1. W zawodach mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie z tym, że osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. 2. Każdy zawodnik musi okazać aktualne na dzień zawodów zaświadczenie od lekarza medycyny zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich.
3. Zawodnik zobowiązany jest okazać aktualną polisę NNW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich.
4. Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem trzypunktowym. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich zawodników kamizelki ochronne.
5. Zawodnicy nieposiadający odpowiednich dokumentów, nie będą dopuszczeni do startów.
6. W konkursach mogą startować konie 4-letnie i starsze.
7. Koń może startować 2 razy dziennie. Jednakże po ukończeniu 6 roku życia koń może startować 3 razy w ciągu dnia (w jednym konkursie 2 razy – do klasyfikacji liczony jest lepszy wynik).
8. Konie startujące w zawodach muszą legitymować się paszportem z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej.
9. Zgłoszenia jedynie przez formularz zgłoszeniowy
9. Ostateczne zamknięcie listy startowej następuje godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursów.
10. Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój.
11. Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ.
12. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.
12. Kodeks postępowania z koniem:
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, eutanazji oraz spokojnej starości.
5. PZJ zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.
Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki, Kraków dnia 24 lipca 2015 r.
Monika Lubkiewicz – Boruta
Vice Prezes Zarządu MZJ ds. Sportowych

ID Artykułu: 96955b36bbae589e

Brak Tagów

  

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem