Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Straż graniczna działa

Opis

(13 sierpnia 2011) Funkcjonariusze placówki w Zakopanem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili na drogowym szlaku komunikacyjnym – drodze krajowej nr 7 w rejonie Podwilka w powiecie nowotarskim kontrolę legalności pobytu cudzoziemców.

ppłk SG Mieczysław Kurek, komendant placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Zakopanem: Wylegitymowali 40-letniego obywatela Ukrainy, który okazał wizę na pobyt w Polsce uzyskaną na podstawie sfałszowanej umowy dotyczącej działalności gospodarczej w Polsce. Podczas składania wyjaśnień przyznał, że wyłudził wizę na pobyt w Polsce, by wyjechać do dalszych krajów europejskich.

Została wobec niego wydana decyzja administracyjna na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, unieważniająca wizę i zobowiązująca go do opuszczenia terytorium Polski w wyznaczonym terminie oraz zostały mu postawione zarzuty z art. 272 kk i 273 kk, dotyczące poświadczenia nieprawdy i wyłudzenia w ten sposób wizy pobytowej na terytorium Polski. Po konsultacji z prokuratorem dobrowolnie poddał się on karze bez przeprowadzania procesu sądowego w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Art. 272 kk. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 273 kk. Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(15 sierpnia 2011) Funkcjonariusze placówki w Tarnowie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili na drogowym szlaku komunikacyjnym – drodze krajowej nr 4 w rejonie Zgłobic kontrolę legalności pobytu cudzoziemców. W wyniku kontroli pasażerów pojazdu typu bus zatrzymali troje obywateli Ukrainy, dwie kobiety i mężczyznę.

mjr SG Mariusz Kopczak, komendant placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Tarnowie: Posługiwali się wizami na pobyt w Polsce uzyskanymi na podstawie ich deklaracji podejmowania współpracy z polskimi firmami, a w rzeczywistości nie zgłosili się do tych firm, lecz podjęli nielegalne zatrudnienie w Niemczech i w Holandii, a obecnie powracali na Ukrainę.

Wobec wszystkich trojga zostały wydane decyzje administracyjne na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, cofające wizę jednej osobie i unieważniające wizy dwóm pozostałym oraz zobowiązujące je do opuszczenia terytorium Polski w wyznaczonym terminie. Ponadto dwóm osobom zostały postawione zarzuty z art. 272 kk i 273 kk, dotyczące poświadczenia nieprawdy i wyłudzenia w ten sposób wiz pobytowych na terytorium Polski. Po konsultacji z prokuratorem te dwie osoby dobrowolnie poddały się karze bez przeprowadzania procesu sądowego w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Art. 272 kk. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 273 kk. Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(16 sierpnia 2010) Funkcjonariusze placówki w Tarnowie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w miejscowości w powiecie proszowickim.

mjr SG Mariusz Kopczak, komendant placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Tarnowie: W wyniku kontroli okazało się, że w gospodarstwie rolnym zatrudniony był nielegalnie obywatel Ukrainy, który nie posiadał zezwolenia na zatrudnienie w tym gospodarstwie. Wobec właściciela gospodarstwa rolnego zostało wszczęte postępowanie o wykroczenie w związku z naruszeniem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ukrainiec został zobowiązany do opuszczenia Polski w wyznaczonym terminie przez polsko-ukraińskie przejście graniczne.

(16 sierpnia 2011) W sezonie podróży wakacyjnych nadal odnotowujemy w porcie lotniczym Kraków – Balice wiele przypadków pozostawiania bagażu bez opieki, co każdorazowo zmusza nas do przeprowadzania skomplikowanych działań sprawdzających. We wtorek (16 sierpnia) ujawniony został kolejny taki przypadek.

ppłk SG Lesław Skalniak, komendant placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Krakowie-Balicach: W hali ogólnodostępnej portu lotniczego przy punkcie odpraw biletowo-bagażowych zauważona została zapełniona reklamówka, pozostawiona przez kogoś bez opieki. Zdarzenie wymagało podjęcia działań rozpoznawczych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Sprawdzenie zawartości bagażu zakończyło się wynikiem negatywnym, w reklamówce znajdowały się słodycze i kanapki.

Przypominamy, że na terenie portów lotniczych obowiązują bardzo rygorystyczne zasady zachowywania bezpieczeństwa. Osoby, które dopuszczają do pozostawienia bagażu bez opieki mogą być ukarane mandatem do wysokości kilkuset złotych, wymierzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo Lotnicze za naruszenie zasad bezpieczeństwa na terenie portu lotniczego.

Pozdrawiam
ppłk SG dr Marek Jarosiński
Rzecznik prasowy
komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

ID Artykułu: brak

Brak Tagów

  

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem