Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

SESJA NAUKOWA – ANTROPOLOGIA, PAMIĘĆ, HISTORIA. WOKÓŁ PROJEKTU ‘ZAKOPIAŃCZYCY – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI

  • Gmina/powiat/miejsc.: Zakopane
  • Miejscowość: Zakopane
  • Opublikował: zakopiec

Opis

SESJA NAUKOWA „ANTROPOLOGIA, PAMIĘĆ, HISTORIA. WOKÓŁ PROJEKTU ‘ZAKOPIAŃCZYCY – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI’”

Muzeum Tatrzańskie serdecznie zaprasza na sesję naukową ANTROPOLOGIA, PAMIĘĆ, HISTORIA. WOKÓŁ PROJEKTU „ZAKOPIAŃCZYCY – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI”, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2011 w Galerii Sztuki im. W. i J. Kulczyckich na Kozińcu.

PROGRAM WYSTĄPIEŃ:

Piątek 9 grudnia 2011, godz. 13:00 – 19:00

prof. Janusz Barański (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego) Góralszczyzna i pamięć
Jan Gondowicz (pisarz, tłumacz) Demonizm Zakopanego. Mit i fakt
Maciej Krupa (etnograf, dziennikarz) Zakopane – między metropolią a prowincją

Przerwa

dr Małgorzata Maj, dr Stanisława Trebunia Staszel (IEiAK UJ) Życie codzienne na okupowanym Podhalu w pamięci jego mieszkańców (wywołanej materiałami archiwalnymi nienieckiego IDO)
Antoni Kroh (pisarz, tłumacz, muzealnik) Muzeum Tatrzańskie – pierwsza i ostatnia miłość
dr Zbigniew Benedyktowicz (redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty – Polska Sztuka Ludowa”) Elementarz tożsamości – na przykładzie filmu
W. Wiszniewskiego i projektu „Zakopiańczycy”

Sobota 10 grudnia 2011, godz. 10:00 – 18:00

Wiesław „Kuba” Szpilka (etnograf, cyklista, taternik) Wędrówka po śladach, o Zakopiańczykach szukających tożsamości
Wojciech Szatkowski (Muzeum Tatrzańskie) Goralenvolk – kryzys tożsamości

Przerwa

Piotr Mazik (historyk sztuki, narciarz wysokogórski) Rola fotografii w małych narracjach
prof. Barbara Fatyga (kulturoznawca, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) O kulturze żywej i ludowej
prof. Jerzy S. Wasilewski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) Postaci niezwykłe a tożsamość lokalna

Przerwa

prof. Czesław Robotycki (IEiAK UJ) Lokalność a wielkomiejskie środowiska artystyczne i intelektualne, przykład Piwnicy pod Baranami
Prof. Dariusz Czaja (IEiAK UJ) Stacja Rovigo. Przyjazdy, odjazdy
dr Wojciech Michera (Instytut Kultury Polskiej UW) Tożsamość Odysa. Autobiografia

Przerwa

dr Zbigniew Benedyktowicz rozmawia z dr Moniką Sznajderman (Wydawnictwo „Czarne”) O pamięci, historii i opowieściach lokalnych na przykładzie serii SULINA

Organizatorzy sesji: Muzeum Tatrzańskie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, Instytut Sztuki PAN

Sesja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sponsorzy: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, Cukiernia Samanta, Harnaś-Audio

1 października 2011 otwarto w Muzeum Tatrzańskim przygotowaną i zrealizowaną przez dwóch zakopiańskich etnologów i historyka sztuki (Kuba Szpilka, Maciej Krupa i Piotr Mazik) wystawę fotogramów w kontekście powojennej historii miasta Zakopanego i jego nietuzinkowych mieszkańców. Patronat naukowy i współpracę merytoryczną sprawowały Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ i redakcja czasopisma „Konteksty”. Pomysły i dyskusje, jakie towarzyszyły organizacji wystawy i gromadzeniu materiałów skłoniły autorów do podjęcia szerszego projektu wydobywającego i eksponującego co najmniej trzy obszary szerszych problemów wartych namysłu, pytań i poszukiwania odpowiedzi w rozważaniach podejmowanych przez współczesną humanistykę. Kwestie, które zamierza się uczynić przedmiotem konferencji wynikają z kwerend, badań i rozmów prowadzonych przez autorów wystawy i katalogu, który jej towarzyszy. Przeniesione na meta-poziom refleksji naukowej dotyczyć będą poniższych problemów:

1. Relacja między gatunkami historii (nie dzisiaj jednej historii – historią historyków, historią jako narracją, historią pamięci zbiorowej, lokalnymi obrazami przeszłości zwanymi mikrohistorią) a anegdotą, trajektorią życia ujmującą los pojedynczy w kontekście wspomnienia, artykułującego los, mit, tożsamość jako kategorie kulturowe.

2. Lokalność dziś. Czy i jak istnieje? Co ją tworzy i określa, jakimi kategoriami ją opisywać. Jak się mają do niej takie dotychczasowe pojęcia naukowego dyskursu używanego w naukach o kulturze: na przykład, kultura ludowa, prowincja, regionalizm.

3. Tożsamość jako przyjęty i akceptowany sposób lokalnego istnienia. Jakie są wyróżniki tożsamości? Jaką rolę w ich tworzeniu, wydobywaniu z przeszłości, w konstruowaniu odgrywają taki instytucje jak uniwersytet, muzeum, lokalne stowarzyszenia, małe grupy społeczne, układy nieformalne i inne.

Zakopane będzie tylko jednym z przykładów. Ważnym ponieważ jaskrawym i mocno już pokazanym, dlatego wygodnym jako przykład lub punkt odniesienia.

Prof. dr hab. Czesław Robotycki
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Jagielloński

ID Artykułu: 7104ede9293da649

Brak Tagów

  

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem