Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Vi Puchar Zakopanego w narciarstwie alpiejskim

Przypomnienie dla taterników

Opis

Dochodzą sygnały, że nie wszyscy wspinający sie wiedzą o nowym zarządzeniu, które weszło w życie 5 lutego 2009. Dla pragnących wspinać się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominamy je.
ZARZĄDZENIE NR 4/2009
DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Z DNIA 5 LUTEGO 2009
W SPRAWIE UPRAWIANIA TATERNICTWA NA TERENIE TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Biorąc pod uwagę, że:
– taternictwo to przechodzenie trudno dostępnych partii Tatr przy
zastosowaniu specjalnych umiejętności i odpowiedniego sprzętu,
– uprawianie taternictwa, wymaga posiadania specjalistycznego
przygotowania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tej
dyscyplinie,
– obszary dopuszczone do uprawiania taternictwa zostają udostępnione
wyłącznie w tym celu, a drogi dojścia w celu komunikacyjnym jako połączenie szlaku
turystycznego i drogi wspinaczkowej,
– obszary opisane w § 1 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz ust. 2 położone są w strefie
ochrony ścisłej,
oraz
na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 880) zarządza się, co
następuje:
§ 1
1. Uprawianie taternictwa ogranicza się do dróg wspinaczkowych:
1) w rejonie Morskiego Oka – w obrębie grani i leżących poniżej ścian na
obszarze od Przełęczy Białczańskiej poprzez Rysy, Mięguszowieckie Szczyty i
Cubrynę do Wrót Chałubińskiego, wraz z boczną granią Mnicha – załącznik nr
1,
2) w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich wraz z Dolinką Buczynową – od
szczytu Świnicy do Przełęczy Zawrat pomiędzy granią a czerwono
znakowanym szlakiem turystycznym oraz w obrębie grani i leżących niżej
ścian od Przełęczy Zawrat po Małą Buczynową Przełączkę – załącznik nr 1,
3) w rejonie Hali Gąsienicowej – w obrębie grani i leżących poniżej ścian od
Żółtej Przełęczy przez Granaty, Kozi Wierch, Zawratową Turnię, Świnicę do
Świnickiej Przełęczy, wraz z boczną granią Kościelców po Karb – załącznik
nr 1,
4) wytyczonych na zachodniej ścianie bramy skalnej u wylotu doliny Lejowej,
5) wytyczonych na skale w żlebie Jaroniec.
2. W okresie występowania zagrożenia lawinowego 2 stopnia lub wyższego
udostępnia się do celów szkoleniowych skałkę na południowo-zachodnim zboczu
Suchej Jamy (tzw. Wapiennik), położoną na Hali Gąsienicowej.
§ 2
1. Udostępniane drogi taternickie znajdują się na obszarach obejmujących ściany, od
podnóża po grań lub wierzchołek szczytu lub formacji skalnej.
2. Cele taternictwa zimowego muszą być dostosowane do zaleceń wynikających z
komunikatu o stopniu zagrożenia lawinowego.
§ 3
1. W czasie dojścia oraz powrotu do dróg wspinaczkowych obowiązuje dojście
najkrótszą bezpieczną drogą od najbliższego szlaku turystycznego, z tym, że zaleca
się używanie tradycyjnie wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych.
§ 4
1. Podczas uprawiania taternictwa zabrania się:
1) montażu i demontażu stałych punktów asekuracyjnych bez zezwolenia
dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego,
2) naruszania zakazów określonych w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w szczególności podkuwania lub niszczenia skały,
doklejania chwytów, niszczenia roślinności.
2. Zezwolenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 można otrzymać po wykonaniu
montażu lub demontażu stałych punktów asekuracyjnych.
3. Biwakowanie w ścianie jest dozwolone w sytuacjach skrajnych, zagrażających
zdrowiu i życiu.
§ 5
1. Osoby udające się i powracające z obszarów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 3
są zobowiązane do zamieszczenia wpisu w „książce wyjść taternickich”.
2. Książki, o których mowa w § 5 ust. 1 będą wystawiane w schronisku w Morskim
Oku, schronisku w Pięciu Stawach Polskich, schronisku na Hali Gąsienicowej, oraz w
stacji kolei linowej na Kasprowym Wierchu.
§ 6
1. Traci moc Zarządzenie nr 10/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uprawiania
taternictwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego;
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2009 r.

ID Artykułu: brak

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem