Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Vi Puchar Zakopanego w narciarstwie alpiejskim

XLVII MFFZG – Konkurs fotograficzny „Żywioł Folkloru” 47 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich

  • Gmina/powiat/miejsc.: Zakopane
  • Organizator: Biuro Promocji Zakopanego
  • Miejscowość: Zakopane
  • Nadesłane: Anna Karpiel-Semberecka
  • Opublikował: Robert Urbański
XLVII MFFZG – Konkurs fotograficzny „Żywioł Folkloru” 47 Międzynarodowego Festiwalu   Folkloru Ziem Górskich

Opis

Wyniki konkursu Konkursu Fotograficznego „Żywioł folkloru” 2015 !!
Cieszy nas coraz większa popularność konkursu, w którym wzięło udział 37 uczestników. Zdjęcia oceniano w dwóch kategoriach:
I – Akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy, Żywioł folkloru – Bogactwo stroju, siła tradycji.
II – Publiczność, Żywioł folkloru – Festiwalowa wioska tętniąca życiem.

W kat. I główną nagrodę finansową 1500 zł otrzymuje Marcin Szkodziński
Wyróżnienia otrzymują:
• Agnieszka Stępień
• Julia Zabrodzka
• Małgorzata Falecka
W kat. II główną nagrodę finansową 1000 zł. otrzymuje Karolina Kacperek
Wyróżnienia otrzymują:
• Tomasz Osuchowski
• Agnieszka Sulikowska
• Rafał Jabłoński – Zelek
• Karolina Barciszewska – Kozioł

Galeria nagrodzonych prac na fanpagu

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Żywioł Folkloru”
I. Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Biuro Promocji Zakopanego z siedzibą ul. Kościeliska 7, 34–500 Zakopane.
II. Patronat:
Konkurs objęty jest patronatem Tygodnika Podhalańskiego, magazynu Press oraz portalu Zakopiec.INFO.
III. Cel:
Celem konkursu jest ukazanie piękna folkloru górali z różnych regionów świata oraz promocja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, a także zachęta dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz szerokiej publiczności do świadomego i aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz docenienia jego walorów estetycznych.
IV. Kategorie:
1. Akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy
Żywioł Folkloru – Bogactwo stroju, siła tradycji
Zespoły folklorystyczne z całego świata przyjeżdżają na festiwal, by zaprezentować autentyczny folklor, bogate tradycje, muzykę, taniec, śpiew i stroje. Celem festiwalu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego górskich regionów Polski, Europy i świata, promocja polskiej kultury ludowej i folkloru podhalańskiego. Jest ona możliwa, bo festiwal wciąż zachwyca. Jego piękno skryte jest w detalach, takich jak misternie zdobione elementy ludowego stroju, emocje malujące się na twarzach uczestników, dynamika tańca… Odkryjmy to, co w festiwalu najpiękniejsze!
W tej kategorii swoje prace mogą zgłaszać akredytowani na festiwalu dziennikarze i fotoreporterzy.

2. Publiczność
Żywioł Folkloru – Festiwalowa Wioska tętniąca życiem
Festiwal to wyjątkowe spotkanie zespołów z gronem miłośników folkloru, ale także z turystami przebywającymi w tym czasie w Zakopanem. Niezwykłym walorem tego wydarzenia jest aktywne uczestnictwo publiczności, bezpośredni kontakt z fascynującymi ludźmi, ich tradycją, muzyką, tańcem, rzemiosłem i kuchnią, bezcenna możliwość podróży do źródeł, odkrywania korzeni, a także dobra zabawa. Miejscem tych pasjonujących spotkań jest przede wszystkim Wioska Festiwalowa.
W tej kategorii swoje prace mogą zgłaszać wszyscy fotografujący i ma ona charakter otwarty.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
2. Prace wykonane podczas 47. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem należy nadsyłać w terminie od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.
3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 października 2015 r.
4. Oceny i wyboru fotografii na wystawę dokona Jury powołane przez Organizatora.
5. Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w sierpniu 2016 roku podczas 48. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
6. Autorzy prac, którzy zechcą uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród oraz otwarciu wystawy pokonkursowej, przyjeżdżają na własny koszt.
7. Ilość prac: każdy Autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w dowolnej technice tj. zdjęcia barwne, czarno – białe, sepia, przetworzone komputerowo.
8. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików elektronicznych zapisanych na płycie CD/DVD,
w formacie JPG lub TIFF w minimalnym rozmiarze 3500×2334 pikseli lub przesłać na podany poniżej adres e-mail.
9. Pliki powinny być opisane metryką zawierającą: imię i nazwisko Autora, wiek, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu, tytuł pracy lub zestawu zdjęć oraz kategorię.
10. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą podlegały ocenie.
11. Prace należy przesyłać lub doręczyć na adres:
Biuro Promocji Zakopanego
ul. Kościuszki 7
34–500 Zakopane
lub
media@promocja.zakopane.pl
z dopiskiem: Konkurs „Żywioł Folkloru”
12. Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni ich autorami
i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich osób trzecich.
13. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.zakopane.pl oraz stronie internetowej Festiwalu www.festiwale.zakopane.pl.
14. Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają informację o wynikach pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
VI. Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
2. Jury będzie zwracało uwagę na jakość, oryginalność i walory artystyczne prac, a także ich zgodność
z tematyka poszczególnych kategorii.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
VII. Nagrody:
Kategoria 1.
Nagroda pieniężna dla zwycięzcy o wartości 1.500 zł oraz organizacja wystawy zdjęć o tematyce festiwalowej.
Kategoria 2.
Nagroda pieniężna dla zwycięzcy o wartości 1.000 zł.
Wyróżnienia i dodatkowe nagrody w obu kategoriach: jednodniowy kurs fotograficzny w Tatrach ufundowany przez portal Zakopiec.info, roczna prenumerata Tygodnika Podhalańskiego, albumy ufundowane przez miesięcznik Press oraz gadżety i wydawnictwa Biura Promocji Zakopanego.
1. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
2. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawu autorskiego.

VIII. Postanowienia ogólne:
1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu z podaniem imienia i nazwiska autora. Uczestnicy konkursu zgłaszający zdjęcie wyrażają zgodę na reprodukcję i publikację (w tym pierwszą publikację) przesłanych fotografii w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu, a także na stronach internetowych Organizatora Konkursu, za które to publikowanie Uczestnikom konkursu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, na co przystępując do konkursu wyrażają zgodę.
2. Wszystkie nadesłane egzemplarze prac konkursowych nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.
3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora
i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane
z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez podania przyczyn.
5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo
do nie wyłaniania zwycięzcy.
6. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
7. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

ID Artykułu: 767557da7fd44b94

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem