Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

16 Wiosna Jazzowa w Zakopanem

50 MFFZG – Konkurs Fotograficzny „Żywioł Folkloru” 2018

  • Ulica: Kościuszki
  • Gmina/powiat/miejsc.: Zakopane
  • Organizator: Burmistrz Miasta Zakopane
  • Kod pocztowy: 34-500
  • Miejscowość: Zakopane
  • Opublikował: Robert Urbański/Zakopiec
50 MFFZG – Konkurs Fotograficzny „Żywioł Folkloru” 2018

Opis

„Żywioł folkloru” uchwycony na fotografiach – KONKURS FOTOGRAFICZNY
Podczas jubileuszowego 50. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich serdecznie zapraszamy zarówno akredytowanych fotoreporterów, jak również publiczność do udziału w piątej edycji konkursu fotograficznego „Żywioł Folkloru”.
Celem konkursu jest ukazanie piękna folkloru górali z różnych regionów świata oraz promocja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, a także zachęta dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz szerokiej publiczności do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz docenienia jego walorów estetycznych.
W tym roku Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich świętuje swoje Złote Gody. Przez pół wieku skupiał on górali z całego świata, miłośników i znawców folkloru oraz mieszkańców i turystów wokół jednej idei – pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa przodków i dzielenia się z innymi bogactwem góralskiej tradycji. Podczas tej szczególnej edycji Festiwalu zachęcamy uczestników konkursu, aby na fotografiach oddać klimat jubileuszu, a także w ogłoszonym w Zakopanem Roku Twórczości Rodzimej przyjrzeć się towarzyszącym Festiwalowi twórcom ludowym, kunsztowi ich pracy oraz pięknym artystycznym wyrobom.
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Zakopane, a patronami medialnymi i fundatorami dodatkowych nagród od pierwszej edycji konkurs są: Tygodnik Podhalański, Zakopiec.info, magazyn Press. W jury zasiadają m.in.: Bartłomiej Jurecki (Tygodnik Podhalański, fotograf, laureat wielu prestiżowych polskich i międzynarodowych konkursów fotograficznych) i Robert Urbański (Zakopiec.info, fotograf od wielu lat dokumentujący wydarzenia kulturalne w Zakopanem). W tym roku partnerem konkursu został Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a do grona jurorów dołączyła dr Klaudia Cymanow-Sosin – zastępca dyrektora Instytutu.
Festiwal dla wszystkich fotografujących stwarza naprawdę ogromne możliwości. Żywioł folkloru, barwne ludowe stroje, dynamika tańca, malujące się na twarzach emocje, ciekawe instrumenty i rekwizyty – to wszystko aż prosi się, by stać się fotograficznym kadrem. Zapraszamy więc do udziału w kolejnych edycjach, w których każdy może spróbować swoich sił!
Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 1 do 30 września 2018 r. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 października 2018 r. Szczegółowy regulamin na stronie www.festiwale.zakopane.pl/festiwal-folkloru
POKONKURSOWA WYSTAWA
Wszystkim dotychczasowym laureatom konkursu zawdzięczamy już trzy piękne wystawy prezentowane zawsze w sercu Zakopanego – na Placu Niepodległości oraz przy ulicy Krupówki. Wydrukowane w dużym formacie zdjęcia wyglądają niezwykle i kolorowo, przyciągają wzrok przechodniów i są wspaniałą wizytówką Festiwalu Folkloru. Dodatkowo w ramach każdej wystawy prezentowana jest także autorska ekspozycja festiwalowych zdjęć
zwycięzcy wyłonionego wśród akredytowanych fotoreporterów. Tegoroczna czwarta edycja pokonkursowej wystawy otwarta zostanie 17 sierpnia o godz. 14:30 przy ul. Krupówki poniżej „oczka wodnego”.
Laureaci konkursu „Żywioł Folkloru”, których prace prezentowane będą na wystawie:
Kat. I Akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy
Nagroda główna: – Marcin Szkodziński z Kościeliska (za zestaw zdjęć)
Nagroda specjalna Tygodnika Podhalańskiego: – Marcin Szkodziński z Kościeliska (za zdjęcie nr 1)
Wyróżnienia: – Dariusz Jonek z Zakopanego (za zestaw zdjęć) – Paweł Dobrzyński z Zakopanego (za zestaw zdjęć) – Barbara Hadowska z Kościeliska (za zestaw zdjęć) – Tomasz Osuchowski z Zakopanego (za zestaw zdjęć)
Kat. II Publiczność
Nagrody główne:
– Jan Markiewicz z Krakowa (za zestaw zdjęć) – Czesław Tarkowski z Gdańska (za zestaw zdjęć)
Nagroda specjalna portalu Zakopiec.info: – Jan Markiewicz z Krakowa (za zdjęcie nr 5)
Wyróżnienia: – Małgorzata Borkowska-Misztal z Royal Palm Beach (za zdjęcie nr 5) – Sylwia Żołądek ze Szczecina (za zdjęcie nr 1)

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Żywioł Folkloru”
I. Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Zakopane.
II. Patronat:
Konkurs objęty jest patronatem Tygodnika Podhalańskiego, magazynu Press oraz portalu Zakopiec.info.
III. Cel:
Celem konkursu jest ukazanie piękna folkloru górali z różnych regionów świata oraz promocja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, a także zachęta dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz szerokiej publiczności do świadomego i aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz docenienia jego walorów estetycznych.
W tym roku Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich świętuje swoje Złote Gody. Przez pół wieku skupiał on górali z całego świata, miłośników i znawców folkloru oraz mieszkańców i turystów wokół jednej idei – pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa przodków i dzielenia się z innymi bogactwem góralskiej tradycji. Podczas tej szczególnej edycji Festiwalu zachęcamy uczestników konkursu, aby na fotografiach oddać klimat jubileuszu, a także przyjrzeć się towarzyszącym Festiwalowi twórcom ludowym, kunsztowi ich pracy oraz pięknym artystycznym wyrobom.
IV. Kategorie:
1. Akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy Zespoły folklorystyczne z całego świata przyjeżdżają na festiwal, by zaprezentować autentyczny folklor, bogate tradycje, muzykę, taniec, śpiew i stroje. Celem festiwalu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego górskich regionów Polski, Europy i świata, promocja polskiej kultury ludowej i folkloru podhalańskiego. Jest ona możliwa, bo festiwal wciąż zachwyca. Jego piękno skryte jest w detalach, takich jak misternie zdobione elementy ludowego stroju, emocje malujące się na twarzach uczestników, dynamika tańca… Odkryjmy to, co w festiwalu najpiękniejsze! W tej kategorii swoje prace mogą zgłaszać akredytowani na festiwalu dziennikarze i fotoreporterzy.
2. Publiczność
Festiwal to wyjątkowe spotkanie zespołów z gronem miłośników folkloru, ale także z turystami przebywającymi w tym czasie w Zakopanem. Niezwykłym walorem tego wydarzenia jest aktywne uczestnictwo publiczności, bezpośredni kontakt z fascynującymi ludźmi, ich tradycją, muzyką, tańcem, rzemiosłem i kuchnią, bezcenna możliwość podróży do źródeł, odkrywania korzeni, a także dobra zabawa.
W tej kategorii swoje prace mogą zgłaszać wszyscy fotografujący i ma ona charakter otwarty.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
2. Prace wykonane podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem należy nadsyłać w terminie od 1 do 30 września 2018 r.
3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31 października 2018 r.
4. Oceny i wyboru fotografii na wystawę dokona Jury powołane przez Organizatora.
5. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród nastąpi w sierpniu 2019 roku podczas 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
6. Autorzy prac, którzy zechcą uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród oraz otwarciu wystawy pokonkursowej, przyjeżdżają na własny koszt. Organizator nie pokrywa również kosztów pobytu uczestników konkursu ani ich zakwaterowania.
7. Ilość prac: każdy Autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w dowolnej technice tj. zdjęcia barwne, czarno – białe, sepia, przetworzone komputerowo.
8. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików elektronicznych zapisanych na płycie CD/DVD, w formacie JPG lub TIFF w minimalnym rozmiarze 3500×2334 pikseli lub przesłać na podany poniżej adres e-mail.
9. Pliki powinny być opisane metryką zawierającą: imię i nazwisko Autora, wiek, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu, tytuł pracy lub zestawu zdjęć oraz kategorię.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą podlegały ocenie.
11. Prace należy przesyłać lub doręczyć na adres:
Urząd Miasta Zakopane Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji ul. Kościuszki 13 34–500 Zakopane
lub
media@promocja.zakopane.pl
z dopiskiem: Konkurs „Żywioł Folkloru”
12. Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni ich autorami i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich osób trzecich oraz akceptuje niniejszy regulamin.
13. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.zakopane.eu oraz stronie internetowej Festiwalu www.festiwale.zakopane.pl.
14. Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają informację o wynikach pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu do konkursu adres e-mail.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu fotografii odbiegających od tematu konkursu.
VI. Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
2. Jury będzie zwracało uwagę na jakość, oryginalność i walory artystyczne prac, a także ich zgodność z tematyką poszczególnych kategorii.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
VII. Nagrody:
Kategoria 1.
Nagroda pieniężna dla zwycięzcy o wartości 1.500 zł netto oraz organizacja autorskiej wystawy zdjęć o tematyce festiwalowej.
Kategoria 2.
Nagroda pieniężna dla zwycięzcy o wartości 1.000 zł netto.
W obu kategoriach możliwe są dodatkowe nagrody ufundowane przez partnerów i patronów konkursu oraz gadżety i wydawnictwa Zakopiańskiego Centrum Kultury.
1. Jury ma prawo do innego podziału nagród pieniężnych za pisemna zgodą Burmistrza Miasta Zakopane wyrażoną na rekomendacjach Jury
2. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawu autorskiego.
VIII. Postanowienia ogólne:
1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu i w mediach społecznościowych z podaniem imienia i nazwiska autora. Uczestnicy Konkursu zgłaszający zdjęcie wyrażają zgodę na jego prezentację na wystawach, reprodukcję i publikację (w tym pierwszą publikację) w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu, a także na stronach internetowych Organizatora Konkursu przez okres 10 lat, za które to publikowanie Uczestnikom konkursu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, na co przystępując do konkursu wyrażają zgodę wraz z prawem udzielenia licencji.
2. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie dzieła na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, polegających w szczególności na: – wydaniu dzieła drukiem w formie publikacji książkowej lub prasowej w całości lub częściowo, – utrwalaniu i zwielokrotnianiu dowolną techniką, w tym techniką komputerową, – wprowadzaniu do obrotu, – wprowadzaniu do pamięci komputera, – wprowadzaniu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, – publicznym wystawianiu, wyświetlaniu w szczególności za pośrednictwem TV, kaset video, DVD, – eksploatacji polegającej na wykorzystywaniu części lub całości dzieła dla celów reklamowych, niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości, – wszelkiej eksploatacji części lub całości dzieła polegającej na utrwalaniu dokonywanym w ramach ekspozycji reklamowych albo zwielokrotnianiu i wprowadzeniu do obrotu wszelkiego rodzaju publikacji i innych materiałów reklamowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z dziełem lub kampanią reklamowa, – oraz na wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszystkie nadesłane egzemplarze prac konkursowych nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.
4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu konkursu, bez podania przyczyn.
6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do niewyłaniania zwycięzcy.
7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
8. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

ID Artykułu: 9045b66b4e888792

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem