Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

52 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Zakopane 2021

Konkurs Fotograficzny „Tatrzańska Jesień” 2015 r.

  • Gmina/powiat/miejsc.: Zakopane
  • Organizator: TARPiK
  • Miejscowość: Zakopane
  • Nadesłane: Ewa Czamańska/TARPiK
  • Opublikował: Robert Urbański
Konkurs Fotograficzny „Tatrzańska Jesień” 2015 r.

Opis

Konkurs Fotograficzny „Tatrzańska Jesień” 2015 r.

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury zachęca do uczestnictwa w XVII edycji Konkursu Fotograficznego „Tatrzańska Jesień”, którego celem jest:

pokazanie fotografii jako medium – ciekawą formę przekazu zatrzymanego czasu. Dzięki umiejętnościom dobrego fotografa zyskujemy odpowiednią zdolność dostrzegania otaczających nas szczegółów, które pozwolą wydobyć zamierzony cel fotografii.

Jesień w Tatrach potrafi zauroczyć feerią barw, więc zachęca do górskich wędrówek – czy to będzie piękna Dolina za Bramką, czy wyższe partie naszych wspaniałych i majestatycznych Tatr, czy widok przydrożnych kapliczek położonych wzdłuż wiejskich dróg – niechaj pozwolą na oderwanie się od zgiełku, dadzą wytchnienie i pozwolą w kadrze zatrzymać niepowtarzalność chwili, której piękno często trudno opisać słowami. Fotografia zatrzyma nas na chwilę, pobudzi wyobraźnię.

Zdjęcie pozwoli pamiętać !

W Konkursie biorą udział prace autorów profesjonalnych i amatorów z kraju i za granicy. Prace oceniane są przez profesjonalne jury w skład, którego wchodzą między innymi: p.o Dyrektora Tatrzańskiej Agencji Helena Buńda oraz zakopiańscy znani fotograficy: Bartłomiej Jurecki, Bartłomiej Solik, Marek Król Józaga, Maciej Krupa, Adam Brzoza, Stanisław Momot, Paweł Murzyn, Michał Szostak, Robert Urbański oraz gościnnie Bożena Gąsienica – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem.

Uczestnicy konkursu startują w następujących kategoriach wiekowych:

1. Dziecięca – szkoły podstawowe;

2. Młodzieżowa – szkoły gimnazjalne + szkoły średnie;

3. Dorośli – od lat 18

Zgodnie z załączonym Regulaminem, prace należy nadsyłać do 30 października 2015 r. na adres:
Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury
ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego i rozdanie nagród laureatom nastąpi

19 listopada 2015 o godzinie 17:00
w Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury, ul. Tetmajera 24.

* * *

Regulamin XVII Konkursu Fotograficznego

„TATRZAŃSKA JESIEŃ 2015”

I. Organizator:

Organizatorem Konkursu jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury z siedzibą ul. Tetmajera 24, 34 – 500 Zakopane.

II. Cel:

Celem konkursu jest prezentacja piękna gór i tatrzańskich wiosek i ich osobliwych walorów krajobrazowych nie tylko w okresie zimowym i letnim, kiedy jest największa ilość gości, ale także w innych okresach. Być może zdjęcia odzwierciedlające piękno natury zachęca turystów do przyjazdu w Tatry w okresie jesiennym, w którym to wspaniała przyroda tatrzańska przybiera różne kolory.

III. Kategorie wiekowe:

1. Dziecięca – szkoły podstawowe;

2. Młodzieżowa – szkoły gimnazjalne + szkoły średnie;

3. Dorośli – od lat 18

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

3. Prace należy nadsyłać w terminie od 23 września 2015 r. do 30 października 2015 r.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 19 listopada 2015 r.

5. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Jury powołane przez organizatorów.

6. Przewiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe dla autorów najbardziej interesujących fotografii oraz wyróżnienia.

7. Ogłoszenia wyników konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się dnia 19 listopada 2015 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Promocji, Rozwoju i Kultury ul. Tetmajera 24 „Jasny Pałac” w Zakopanem.

8. Autorzy prac, którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu wystawy pokonkursowej z uroczystym wręczeniem nagród przyjeżdżają na własny koszt.

9. Wystaw prac będzie miała miejsce w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Promocji, Rozwoju i Kultury, ul. Tetmajera 24 „Jasny Pałac” w Zakopanem w dniach od 19 listopada 2015r. do 4 grudnia 2015r.

10. Ilość prac: każdy autor może nadesłać 10 prac w dowolnej technice tj. zdjęcia barwne, czarno – białe, przetworzone komputerowo.

11. Format zdjęć nie może być mniejszy niż rozmiar 40 X 30, przy czym krótszy bok nie może być mniejszy niż 30 cm.

12. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania zdjęć na płytce CD w rozdzielczości 300 dpi.

13. Do prac powinna być dołączona koperta i opatrzona PSEUDONIMEM zawierająca: kategorie wiekową, imię i nazwisko autora, adres do korespondencji z kodem pocztowym, numer telefonu. Zdjęcia muszą być podpisane pseudonimem oraz kategoria wiekową.

14. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierająca: pseudonim autora, tytuł pracy lub zestawu zdjęć.

15. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.

16. Organizatorzy traktować będą nadesłane fotografie z największa starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesyłki.

17. Prace należy przesyłać na adres:

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

ul. Tetmajera 24

34 – 500 Zakopane,

Z dopiskiem XVII Konkurs Fotograficzny „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2015”

lub składać osobiście w godzinach od 09:00 do 15:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji w sekretariacie – adres jak wyżej.

V. Ocena prac:

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, metodę ujęcia tematu, pomysłowość ujęć.

VI. Nagrody:

1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

2. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawu autorskiego.

VII. Postanowienia ogólne:

1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu z pominięciem autorskich praw majątkowych (honorarium), ale z podaniem imienia i nazwiska autora.

2. Wszystkie nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.

3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu

ID Artykułu: 334563a27b1a5ca3

1,151 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Popularne Ogłoszenia Ogółem

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia