Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

Vi Puchar Zakopanego w narciarstwie alpiejskim

Konkurs foto TATRZAŃSKA JESIEŃ 2010

Opis

Wyniki konkrsu fotograficznego
http://zakopiec.info/konkurs-jesien-tatrzanska-i-marka-tatrzanska/

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„TATRZAŃSKA JESIEŃ 2010” 
I. Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury z siedzibą ul. Tetmajera 24, 34 – 500 Zakopane.
II. Cel:
Celem konkursu jest prezentacja piękna gór i tatrzańskich wiosek i ich osobliwych walorów krajobrazowych nie tylko w okresie zimowym i letnim, kiedy jest największa ilość gości, ale także w innych okresach. Być może zdjęcia odzwierciedlające piękno natury zachęca turystów do przyjazdu w Tatry w okresie jesiennym, w którym to wspaniała przyroda tatrzańska przybiera różne kolory.
III. Kategorie wiekowe:
1. Szkoły podstawowe
2. Szkoły gimnazjalne
3. Szkoły średnie
3. Dorośli
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3. Prace należy nadsyłać do 30 października 2010 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 5 listopada 2010 r.
5. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Jury powołane przez organizatorów.
6. Przewiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe dla autorów najbardziej interesujących fotografii oraz wyróżnienia.
7. Ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Karczma HARENDA, Harenda 63, 34 – 500 Zakopane – 17 listopada 2010r. o godzinie 17:00
8. Autorzy prac, którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu wystawy pokonkursowej z uroczystym wręczeniem nagród przyjeżdżają na własny koszt.
9. Wystaw prac będzie miała miejsce w Tatrzańskiej Agencji Promocji, Rozwoju i Kultury ul. Tetmajera 24 „Jasny Pałac” w Zakopanem w dniach od 25 listopada do 20 grudnia 2010 r.
10. Ilość prac: każdy autor może nadesłać 10 prac w dowolnej technice tj. zdjęcia barwne, czarno – białe, przetworzone komputerowo.
11. Format zdjęć powinien być zbliżony do rozmiarów 24 X 30, przy czym krótszy bok nie może być mniejszy niż 24 cm.   
12. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania zdjęć na płytce CD w rozdzielczości 300 dpi.
13. Do prac powinna być dołączona i opatrzona GODŁEM koperta zawierająca: imię i nazwisko autora, adres do korespondencji z kodem pocztowym, numer telefonu, kategorie wiekową.
14. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierająca: godło autora, tytuł pracy lub zestawu zdjęć.
15. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.
16. Organizatorzy traktować będą nadesłane fotografie z największa starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesyłki.
17. Prace należy przesyłać na adres:
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury
ul. Tetmajera 24
34 – 500 Zakopane,
Z dopiskiem „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2010”
lub składać osobiście w godzinach od 08:00 do 16:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji w sekretariacie – adres jak wyżej.
V. Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
2. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, metodę ujęcia tematu, pomysłowość ujęć.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
VI. Nagrody:
I nagroda – 1200 zł
II nagroda – 700 zł
III nagroda – 500 zł
1. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
2. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawu autorskiego.
VII. Postanowienia ogólne:
1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu z pominięciem autorskich praw majątkowych (honorarium), ale z podaniem imienia i nazwiska autora.
2. Wszystkie nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.
3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu

ID Artykułu: brak

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem